The Buckley Society Logo

Buckley Link Road official sign"

Brunswick Road, Buckley

December 1996

SIGN TEXT

 

Cyngor Sir Y Fflint Flintshire County Council

 

Ffordd Gyswllt Bwcle Buckley Link Road

 

Mae'r prosiect yma wedi derbyn cefnogaeth Awrdurdod Datblygu a'r Swyddfa Gymraeg trwy'r Cynllun Datblygu Strategol

 

This project is supported by the Welsh Development Agency and the Welsh Office through the Strategic Development Scheme

 

C.T. Kay B.Sc., C.Eng., MICE, FIHT

Cyfarwyddwr Priffyrdd Chludiant a Pheirianneg

 

Director of Highways Transportation & Engineering

 

Peiriannydd i'r Gwaith PARKMAN Engineer for the Works

Pursuing Excellence Sharing Success

 

Author: Flintshire County Council

Tags

Year = 1996

Month = December

Work = Construction

Extra = 1990s

Copyright © 2015 The Buckley Society