The Buckley Society Logo

Link Road Plaque"

Brunswick Road, Buckley

2 December 1996

PICTURE TEXT

 

Flintshire County Council

 

Buckley Link Road and Town Enhancement

 

Opened by the Vice-chairman of Flintshire County Council

 

Councillor H.O.Clarke

 

2nd December 1996

 

This project has been supported by the Welsh Office through the Strategic Development Scheme and by the Welsh Development Agency

 

 

Cyngor Sir y Fflint

 

Ffordd Gyswllt Bwcle a Mireinio'r Dref

 

Agorwyd gan Is-gadeirydd Cyngor Sir y Fflint

 

Y Cynghorydd H.O. Clarke

 

2fed Rhagfyr 1996

 

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cefnogaeth y Swyddfa Gymreig drwy'r Cynllun Datblygu Strategol a chefnogaeth Awrdod Datblygu Cymru

 

 

 

Author: Flintshire County Council

Tags

Year = 1996

Month = December

Day = 2

Event = Historic

Extra = 1990s

Copyright © 2015 The Buckley Society